Adviezen

ASD Ermelo geeft onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). In de adviezen heeft elk van de leden inbreng vanuit zijn eigen ervaring en deskundigheid. De leden van de adviesraad leggen èn onderhouden contact met bv cliëntenraden, platforms, klankbordgroepen, (ouder-) verenigingen, kerken en huurderscommissies van woningbouwcorporaties. Met hen wordt regelmatig gesproken over ontwikkelingen binnen het sociale domein. Ook individuele burgers kunnen het initiatief nemen om signalen door te geven aan de adviesraad.  De signalen uit deze achterban van de adviesraad vormen de basis voor vragen en adviezen aan B&W. Deze adviezen zijn openbaar en kunt u nalezen als u hier behoefte aan heeft. Adviezen

2017

Top