Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

We zijn op zoek naar een (jong) lid. Iets voor jou? Klik hier voor de vacature.

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Ermelo. We stellen ons via deze site graag aan u voor en vertellen wat wij doen.Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over de plannen voor het Sociaal Domein. Het werkveld is daarmee breed: van wonen, welzijn en zorg tot werk, inkomen en jeugd. (Indien u meer wilt weten over het werkveld waarin wij ons begeven, zie de pagina “werkgebieden“.)

Met onze adviezen willen we eraan bijdragen dat elke inwoner van Ermelo op een prettige manier kan leven in onze gemeente. Het is daarbij van belang dat iedereen kan meedoen en de belangen van kwetsbare burgers goed worden behartigd. Na de start van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2007) werd de Wmo-adviesraad in 2008 opgericht. Deze Wmo-adviesraad volgde de invoering van de Wmo en deed aanbevelingen over verbeteringen in de uitvoering. In januari 2015 werden de taken van de Wmo-adviesraad uitgebreid met de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarna veranderde de naam Wmo-adviesraad in Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenten, organisaties en de inwoners van Ermelo.  Het werkgebied van ASD Ermelo beslaat de gemeente Ermelo, inclusief de buurtschappen Horst, Speuld, Telgt en Drie.  In regionaal verband werken we samen met de adviesraden uit de omliggende gemeenten.

Wil je meer weten over de rol van de adviesraad in het sociale domein? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Top