Actueel

Leden gezocht voor de adviesraad!

Adviesraad Sociaal Domein zoekt op korte termijn twee leden. Klik hier voor informatie.

Gezond en actief ouder worden in Ermelo

De adviesraad heeft op 15 maart jl. een bijeenkomst georganiseerd met het thema ‘Gezond en actief ouder worden in Ermelo’. Tijdens de bespreking van dit thema, werd duidelijk dat veel ouderen zolang mogelijk de regie in handen willen houden. Ze zeggen behoefte te hebben aan bereikbare en beschikbare hulp van professionals, een betaalbare en passende woning en kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden in de eigen straat of wijk.

Adviesraad Sociaal Domein heeft de resultaten van de studiemiddag verwerkt in een ongevraagd advies aan het college van B&W.

Advies Gezond en actief ouder worden in Ermelo

Persbericht ‘Gezond en actief ouder worden in Ermelo’.

Top