Agenda

Onderstaand vindt u de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo. De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo vergadert één keer per maand, telkens de eerste donderdag van de maand.

De vergaderingen van de Adviesraad zijn vrijwel altijd openbaar. Wel kan het zijn dat de adviesraad vertrouwelijke stukken, die zij van het college van Burgemeester en Wethouders heeft ontvangen, achter gesloten deur behandelt.

Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen? U bent van harte welkom!

Het is fijn als u even laat weten dat u komt: contact@asdermelo.nl

Eerstvolgende openbare vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (klik voor volledige agenda):

 

Top