Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding

Werk geeft zin aan je leven en is daarom belangrijk! Het zorgt ook voor structuur en ontmoeting met anderen. Werk is er in verschillende vormen: betaald of onbetaald, in dienstverband of via vrijwilligerswerk of dagbesteding. Om jezelf te ontwikkelen en nu of later werk of vrijwilligerswerk goed te doen, zijn scholing en training belangrijk.

Top