Werkgebieden

De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (ASD Ermelo) adviseert de gemeente over onderwerpen die te maken hebben met het zo goed mogelijk functioneren van burgers in de Ermelose samenleving.

Die adviezen gaan over de volgende zes levensdomeinen:

  1. (Zelfstandig) wonen en woonomgeving (buurt)
  2. Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding
  3. Ontmoeting, sociale contacten, maatschappelijk deelnemen en vrije tijd
  4. Opvoeden en opgroeien
  5. Gezondheid en mobiliteit
  6. Inkomen, financiën en armoedebeleid.
Top