(Zelfstandig) wonen en woonomgeving (buurt)

Hierbij gaat het om zo zelfstandig mogelijk wonen in een leefbare en veilige wijk. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is het uitgangspunt. Ook mensen die extra begeleiding, zorg of hulp nodig hebben, horen erbij en hebben recht op een eigen woonplek in een gewone buurt.

Top